Perhehoito

Perhehoito tapahtuu kunnan toimeksiantosopimuksella. Sijoittajakunta voi olla myös naapuri – tai muu kunta. Hoito ja huolenpito tapahtuvat hoitajan kotona, kodinomaisessa ympäristössä, jossa voidaan ottaa hoidettavan toimintakyky yksilöllisesti huomioon.

Perhehoito on tarkoitettu henkilölle, jolla on riittävästi toimintakykyä sopeutua perheen arkirytmiin (pääsääntöisesti ei tarvitse yöhoitoa.)

Perhehoito sopii omaishoitajan vapaiden järjestämiseen sekä muuhun lyhytaikaiseen hoitoon läheisen tai hoitajan vapaan järjestämiseksi, sekä tilanteisiin, joissa henkilä kokee yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Omaishoitajan vapaita koskevat lakisääteiset asiakasmaksut, joissa asiakkaan omavastuut ovat varsin pienet, eikä maksu muissakaan tilanteissa ole sama kuin yksityisen hoidon maksu.

Koivulahdessa on ollut mahdollisuus ikäihmisten lyhytaikaiseen perhehoitoon vuodesta 2013 saakka. Perhehoidettavat ovat olleet pääsääntöisesti omaishoitajien vapaiden jaksoilla.

Tutustu perhehoitoon Perhehoitoliiton sivuilta

Mitä perhehoito on

Tarinoita perhekotien arjesta